Aktualności

Projekt

Powiat Hajnowski, Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Bezpieczna przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii СОѴГО-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS Białowieża. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” oraz mieszkańcom Domu.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 140.136,57 PLN 

Lokalizacja DPS

    


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5